Ben je een beelddenker?

Als gecertificeerd coach in de leermethodieken 'Ik leer anders' en 'BrainGym' begeleidt Taalbalans zowel volwassenen als kinderen bij de aanpak van hun leerproblemen.

Ik leer anders

Sommige mensen zijn beelddenkers. Zij denken niet in woorden, maar in beelden:

Beelddenkers Ik leer anders

Daarom wordt het lesmateriaal onvoldoende begrepen en slecht onthouden. Vaak ontwikkelen beelddenkers een leerachterstand of wordt snel de diagnose dyslexie gesteld. Bijles met dezelfde (reguliere) leermethode helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden.
De training ‘Ik leer anders’ helpt je de lesstof te vertalen naar jouw manier van denken, waardoor je de stof wel efficiënt kan opnemen.

Taalbalans biedt deze training van enkele sessies als aparte cursus aan. Je kunt dan vrijwel direct ervaren of deze leermethode voor jou werkt. Dus geen standaardtraject zonder merkbaar resultaat.
De uitgangspunten van 'Ik leer anders' kunnen ook helpen bij de reguliere begeleiding en worden door Taalbalans toepast, indien zinvol.
Meer informatie over de leermethode vind je op www.ikleeranders.nl.

BrainGym

Hersenen en lichaam vormen samen één geheel. Bij te weinig beweging komen óók de hersenen tot stilstand. Door het doen van specifieke oefeningen tussen het leren door, kunnen problemen zoals black outs bij toetsen, concentratieproblemen of het niet kunnen toepassen van eerder geleerde regels worden voorkomen en verholpen.
BrainGym is zinvol voor zowel volwassenen als kinderen, dus voor iedereen die beter wil leren en presteren.

Bij Taalbalans kunnen specifieke leerblokkades worden opgespoord en verholpen. Dit doen we natuurlijk alleen wanneer het zinvol blijkt en altijd afgestemd op wat jij zelf graag wilt.
Ook kunnen de uitgangspunten van BrainGym helpen bij de reguliere begeleiding. Waar zinvol worden dan losse oefeningen, bijvoorbeeld gericht op schrijven, aangeboden. Meer informatie over de leermethode BrainGym vind je op www.braingym.org (Engels).